Organisatie: Weegenaar Trainingen
Gecertificeerd: Suzan Weegenaar
Extra certificering: Hobéon (Lidmaatschap LVAK)
Provincie: Groningen
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, aandachtsfunctionaris.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie, overig.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: 06-38546832