• Training Aanpak Kindermishandeling

  "Heb ik voldoende inzicht in kindermishandeling?"
  "Weet ik op welke signalen ik kan letten?"
  "Durf ik met vertrouwen en in overleg met ouders en verzorgers te handelen volgens de stappen van de meldcode?"
  "Hoe bespreek ik signalen met ouders en verzorgers, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?"
  "Hoe steun ik kinderen en jongeren?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Aanpak kindermishandeling te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om kindermishandeling effectief aan te pakken.
  Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met kinderen zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg,gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

  De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen. Voorafgaand aan de training krijgt u de digitale reader toegestuurd. Ter voorbereiding volgt u de online cursus Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Ter voorbereiding volgt u de online cursus Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en u vergroot uw kennis over kindermishandeling met een werkopdracht op meldcode.nu. U leest de meldcode van uw organisatie door en neemt deze mee naar de training. Bij module 3 volgt u de online cursus Communiceren over geweld en bij module 4 volgt u op het E-college 'Kind en trauma: het dagelijkse leven'.

  Inhoud

  Kindermishandeling en de meldcode:

  • Definitie, omvang, vormen, profielen en gevolgen
  • Beschermende en risicofactoren
  • Basiszorg en veiligheid bij kinderen
  • In kaart brengen van signalen
  • Stappen van de meldcode
  • Taken en grenzen bij het hanteren van de meldcode
  • Sociale kaart
  • Privacy en beroepsgeheim
  • Dossiervorming
  • Wegen van het geweld
  • Werkwijze Veilig Thuis
  • Consultatie, hulp organiseren en/of melden

  In gesprek over onveiligheid en geweld:

  • Motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken
  • Zorg-verkennend en grens-stellend gesprek voeren
  • Signalen en zorgen delen met ouders en verzorgers
  • In gesprek over melding Veilig Thuis
  • Oefenen met een trainingsacteur

  In contact met kinderen en jongeren:

  • Begeleiden, steun bieden en in gesprek gaan met de minderjarige
  • Een steunend netwerk
  • Vormen van steun
  • Behoeften inventariseren en bieden van steun
  • (Contra) indicatie om in gesprek te gaan met het kind of de jongere
  • Gesprekstechnieken
  • Oefenen met een trainingsacteur

  Resultaat

  Kennis - U heeft inzicht in… 

  • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van kindermishandeling
  • het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van kindermishandeling
  • het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier
  • het wegen van kindermishandeling in stap 4 van de meldcode
  • de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Houding - U bent zich bewust…

  • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen bij een vermoeden van kindermishandeling
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen
  • van een basishouding die contact bevordert

  Vaardigheden - u kunt…

  • een deskundige consulteren
  • contact leggen en in gesprek gaan met betrokkenen over signalen van kindermishandeling
  • steun bieden en in gesprek gaan met kinderen en jongeren
  • betrokkenen toeleiden naar hulp of Veilig Thuis
  • handelen volgens de stappen van de meldcode