Training Aanpak Huiselijk geweld

“Heb ik voldoende inzicht in verschillende vormen van huiselijk geweld?”
“Weet ik op welke signalen ik kan letten?”
“Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode?”
“Hoe bespreek ik zorgen met betrokkenen helder en effectief, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?”

Herken je deze vragen bij jezelf en/of jouw medewerkers? Dan raden wij de Training Aanpak Huiselijk geweld aan. In deze training krijg je kennis en vaardigheden aangereikt om huiselijk geweld effectief aan te pakken. De training wordt verzorgd voor alle beroepsgroepen die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Tijdens de training werk je met de meldcode van jouw organisatie en ontvang je alle informatie gebundeld in de reader Aanpak Huiselijk geweld. Na afloop van de training ontvang je een certificaat.

De training wordt op maat ontwikkeld op kennis en vaardigheden die nodig zijn om huiselijk geweld te kunnen signaleren en handelen. De training wordt opgebouwd uit de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Resultaat

Je hebt inzicht in, je bent je bewust van en je kunt…

 • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van huiselijk geweld benoemen.
 • stap 1: het signaleren van huislijk geweld uitvoeren.
 • signalen van huiselijk geweld herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen.
 • kind- en mantelzorgcheck uitvoeren.
 • zorgen delen met betrokkenen.
 • stap 2: het overleggen met een deskundige collega of Veilig Thuis uitvoeren.
 • intern en extern advies vragen.
 • advies vragen aan Veilig Thuis en weet wat je daarbij kan verwachten.
 • stap 3: in gesprek gaan over onveiligheid en geweld uitvoeren.
 • het gesprek voorbereiden.
 • het gesprek methodisch voeren.
 • stap 4: het wegen van de onveiligheid of het geweld met het afwegingskader uitvoeren.
 • met het afwegingskader een weging maken.
 • de acties die volgen op het afwegingskader uitvoeren.
 • stap 5: het beslissen om hulp te organiseren en te melden bij Veilig Thuis uitvoeren.
 • voorwaarden voor goede hulp benoemen.
 • het besluit om hulp in te zetten onderbouwen.
 • het besluit om te melden bij Veilig Thuis onderbouwen.
 • het gesprek met betrokkenen voeren over het toeleiden naar hulp en het melden bij Veilig Thuis.
 • tijdens alle stappen van de meldcode op een zorgvuldige wijze informatie delen en verwerken.

Praktisch

Doelgroep:
Professionals en vrijwiliigers die met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (gaan) werken.
Duur:
Deze training wordt op maat aangeboden en op basis van de leerwensen samengesteld.
Aantal:
In overleg, meestal 12-15 personen.
Certificering:
Na deelname wordt een certificaat verstrekt.
Accreditatie:
Deze training kan door de trainer en organisatie worden geaccrediteerd.
Vind een trainer of docent: 
Klik hier om een trainer of docent te vinden.