Inspireer & Leer InspiratieUurtjes

Praktisch

Doelgroep: THG-Trainers en docenten.
Duur: 1,5 Uur.
Tijden: 19.30-21.00 uur.
Locatie: Online.
Kosten: €0,00
Klik hier voor data.
Klik hier
om in te schrijven.

InspiratieUurtje 1. De werkwijze van Mendoo

Wist je dat 41% van de slachtoffers van huiselijk geweld met een huisdier hun vlucht uitstelt, omdat ze het huisdier niet willen achterlaten? De kans dat het dier wordt ingezet als chantage- of dreigmiddel is groot. Er bestaat immers een sterke link tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.
Mendoo biedt hulp wanneer iemand in een huiselijk geweld situatie zit, een huisdier heeft en deze niet achter wil laten wanneer hij of zij naar de opvang gaat. Mendoo zorgt ervoor dat het huisdier mee kan naar de opvang of wordt opgevangen bij een gastgezin. Dit zorgt ervoor dat mens en dier samen in veiligheid worden gebracht en samen herstellen.
Wil je meer weten over de link tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling? En wil je weten wat Mendoo doet voor slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren? Rianne Haaijema, directeur van Mendoo, vertelt over de werkwijze van Mendoo en over de rol van huisdieren in situaties van geweld.

InspiratieUurtje 2. De werkwijze van Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij 26 regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.
Wil je weten hoe Veilig Thuis werkt? En wat zij in de praktijk meemaken? Astrid Held, medewerker en trainer Veilig Thuis en THG-trainer vertelt over de werkwijze van Veilig Thuis.

InspiratieUurtje 3. De werkwijze van de Jeugdbescherming

Jeugdbescherming regio Amsterdam wordt betrokken bij een gezin als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind. Jeugdbescherming voert kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit. Het doel is het herstellen van duurzame veiligheid, zodat een kind veilig kan opgroeien.Dit doen zij door samen te werken met het kind, de ouders, hun netwerk en betrokken hulpverleners. Wil je weten wat de Jeugdbescherming doet voor kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling? En wat zij doen wanneer zij tijdens hun werk huiselijk geweld signaleren? Claudia Dekker en Hester van Onselen, jeugdbeschermers en THG-trainers vertellen over de werkwijze van de jeugdbescherming.

InspiratieUurtje 4. De werkwijze van het Zorg- en Veiligheidshuis

De Zorg- en Veiligheidshuizen bieden een ketenoverstijgende aanpak bij complexe zorg- en veiligheidsproblemen binnen een gezin of huishouden. Er is sprake van mulitproblematiek met overlast of criminaliteit, waarbij regelmatig huiselijk geweld één van de problemen is. Organisaties op het gebied van zorg, hulpverlening, politie en justitie werken samen om huiselijk geweld en mishandeling van kinderen en volwassenen te voorkomen en te stoppen. In Zorg- en Veiligheidshuizen is het MDA++ geïntegreerd. Dit is de Multi Disciplinaire Aanpak huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling (MDA++).
Wil je weten wat het Zorg- en Veiligheidshuis doet voor betrokkenen van huiselijk geweld? En wat zij doen wanneer zij tijdens hun werk huiselijk geweld signaleren? Nelleke Schaap, procesregisseur Zorg- en Veiligheidshuis, medewerker Bereikbaarheidsdienst CIT (Crisis Interventie Team) en THG-trainer vertelt over de werkwijze van het Zorg- en Veiligheidshuis en het MDA++ bij huiselijk geweld.

InspiratieUurtje 5. De werkwijze van team Toegang

De toegang binnen de Gemeente Heerlen (87.000 inwoners) werkt met en voor gezinnen/volwassenen die kampen met meervoudige én complexe problemen (voorheen multi-problem).
Het team toegang bestaat uit zo’n 30 jeugd- en volwassenconsulenten die de rollen aanmelding, vraagverheldering, regie 1G1P, toeleiding naar gedwongen kader en veiligheidsinschatting uitvoeren. Door het mijnverleden is er sprake van veel werkeloosheid, lage inkomens en hoge (jeugd)criminaliteit. Wil je weten wat het team toegang doet voor betrokkenen van huiselijk geweld? En wat zij doen wanneer zij tijdens hun werk huiselijk geweld signaleren? Marjolein Ars, manager van Team Toegang en THG-trainer vertelt over de werkwijze van het team bij huiselijk geweld.

InspiratieUurtje 6. De aanpak huiselijk geweld op Bonaire

Bonaire telt bijna 25.000 inwoners. Op het eiland zijn een aantal professionals intensief bezig met de aanpak huiselijk geweld. Hoe werkt het als je betrokken raakt bij huiselijk geweld en je woont op Bonaire? Waar kun je de signalen melden? Welke hulp is beschikbaar? Wat als je bescherming nodig hebt? Wil je weten hoe Bonaire doet voor betrokkenen van huiselijk geweld? En wat professionals doen wanneer zij tijdens hun werk huiselijk geweld signaleren? Ina Garretsen, beleidsadviseur huiselijk geweld en kindermishandeling vertelt samen met een professional over de werkwijze van huiselijk geweld op Bonaire.

InspiratieUurtje 7. De werkwijze van Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland biedt slachtoffers van ingrijpende gebeurtenissen ondersteuning en helpt mensen hun leven weer op te pakken.
Wil je weten wat Slachtofferhulp Nederland doet voor slachtoffers van huiselijk geweld? En wat zij doen wanneer zij tijdens hun werk huiselijk geweld signaleren? Charlotte Hendriks, THG-trainer en teamleider actieve benadering en Tamaar Visser, teamleider algemene dienstverlening Slachtofferhulp, vertellen over de werkwijze van Slachtofferhulp en wat Slachtofferhulp kan bieden aan slachtoffers van huiselijk geweld.

InspiratieUurtje 8. De werkwijze van het Akazia ziekenhuis

In het Ikazia Ziekenhuis willen we met respect vóór elkaar het beste úit elkaar halen. Van arts tot patiënt, van verpleegkundige tot familielid; iedereen is er voor iedereen. Door de mix van oprechte interesse, onderlinge verbondenheid, professionaliteit en betrouwbaarheid voelen mensen zich thuis bij Ikazia. Wat ons betreft een belangrijke factor bij het herstel van een patiënt. Wil je weten wat het Ikazia Ziekenhuis doet voor betrokkenen van huiselijk geweld? En wat zij doen wanneer zij tijdens hun werk huiselijk geweld signaleren? Femke Meijer, Sanne Braber en Ditta de Kruijf, allen coördinator Kinderzorg en THG-trainers vertellen over de werkwijze van het Ikazia Ziekenhuis bij huiselijk geweld. Zij gaan specifiek in op de werkwijze bij signalen van alle vormen van huiselijk geweld, zoals (ex) partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en meisjesbesnijdenis.

InspiratieUurtje 9. De werkwijze van Bijzonder Geweldig

Ontdek ‘Bijzonder Geweldig,’ de krachtige groepstraining voor mensen die te maken hebben (gehad) met (ex)partnergeweld. Deze training is ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen. Om uiteindelijk te komen tot een training waar zowel mannen, vrouwen als transgenders samen aan deelnemen. Laat ons je meenemen door de structuur van het programma en de thema’s die we behandelen, waaronder de spiraal van geweld, relatieverslaving, emotionele chantage en het bouwen aan een toekomst zonder geweld. Myrthe van der Weerd, trainer, coach en THG-trainer verzorgt dit inspirerende InspiratieUurtje.