• Trainingen & Lessen

  TrainersHuiselijkGeweld.nl ontwikkelt trainers- en lespakketten over huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis.
  Onze gecertificeerde trainers en docenten kunnen hiermee trainingen, voorlichtingen, presentaties, lessenseries en keuzeprogramma's verzorgen.

 • Maatwerk

  Scholingen worden door het hele land verzorgd binnen onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, Veilig Thuis, kinderopvang, organisaties voor ouderen, justitie en vrijwilligers. 
  Trainingen en lessen worden op maat ontwikkeld voor organisaties en scholen. 

 • Nieuw & Actueel

  De pakketten zijn vernieuwend en worden jaarlijks geactualiseerd.
  Onze trainers en docenten zijn altijd op de hoogte van de nieuwste informatie over wettelijke en juridische kaders, interactieve werkvormen en digitale trainings- en lesmogelijkheden. 

 • Onze visie

  Iedere beroepskracht en vrijwilliger die met volwassenen, kinderen en/of ouderen werkt heeft het recht op een kwalitatief goede deskundigheidsbevordering, waardoor signaalgevoeligheid en handelingsbekwaamheid worden versterkt en huiselijk geweld en kindermishandeling in alle vormen worden voorkomen, verminderd en gestopt. Door het aanbieden van hoogwaardige producten in de vorm van opleidingen en het creëren en onderhouden van expertise voor trainers en docenten, worden uitwisseling en verdieping van kennis en competenties bevorderd. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een samenleving die een veilige omgeving biedt voor allen die daar deel van uit maken op weg naar een gezonde, persoonlijke ontwikkeling.

  Trainers Huiselijk Geweld