• Huiselijk geweld stopt niet vanzelf

  Ben jij op zoek naar een goede, interactieve training om professionals en vrijwilligers te versterken in de aanpak huiselijk geweld?

 • Onze trainers en docenten...

 • TrainersHuiselijkGeweld.nl ontwikkelt trainers- en lespakketten over huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis.
  Onze gecertificeerde trainers en docenten kunnen hiermee trainingen, voorlichtingen, presentaties, lessenseries en keuzeprogramma's verzorgen.

 • De training- en lespakketten worden door het hele land gebruikt binnen onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, Veilig Thuis, kinderopvang, organisaties voor ouderen, justitie en vrijwilligers. 
  Trainingen en lessen worden op maat ontwikkeld voor organisaties en scholen. 

 • De pakketten zijn vernieuwend en worden jaarlijks geactualiseerd.
  Onze trainers en docenten zijn altijd op de hoogte van de nieuwste informatie over wettelijke en juridische kaders, interactieve werkvormen en digitale trainings- en lesmogelijkheden. 

 • Onze visie

  Iedere beroepskracht en vrijwilliger die met volwassenen, kinderen en/of ouderen werkt heeft het recht op een kwalitatief goede deskundigheidsbevordering, waardoor signaalgevoeligheid en handelingsbekwaamheid worden versterkt en huiselijk geweld en kindermishandeling in alle vormen worden voorkomen, verminderd en gestopt. Door het aanbieden van hoogwaardige producten in de vorm van opleidingen en het creëren en onderhouden van expertise voor trainers en docenten, worden uitwisseling en verdieping van kennis en competenties bevorderd. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een samenleving die een veilige omgeving biedt voor allen die daar deel van uit maken op weg naar een gezonde, persoonlijke ontwikkeling.

  Team TrainersHuiselijkGeweld.nl