/
  • Landelijke trainers- en lespakketten over huiselijk geweld

   TrainersHuiselijkGeweld.nl ontwikkelt trainers- en lespakketten over huiselijk geweld. Aangesloten trainers en docenten kunnen hiermee trainingen, voorlichtingen, presentaties, lessenseries en keuzeprogramma's verzorgen. De pakketten zijn vernieuwend en worden jaarlijks geactualiseerd. Daardoor hebben trainers en docenten altijd de nieuwste informatie over wettelijke en juridische kaders, interactieve werkvormen en digitale trainings- en lesmogelijkheden.

   Gecertificeerde trainers en docenten kunnen trainingen en lessen verzorgen over:

  • Onze trainers- en lespakketten worden door het hele land gebruikt door trainers en docenten binnen het onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, Veilig Thuis, kinderopvang, organisaties voor ouderen, justitie en vrijwilligersorganisaties.

   TrainersHuiselijkGeweld.nl verzorgt daarnaast jaarlijkse trainers- en docentendagen, zodat kennis altijd up-to-date is.
   Heeft u interesse in het trainers- en lespakket en wilt u zich laten certificeren? Dat kan door de train-de-trainer Aanpak Huiselijk geweld te volgen:

  • Onze visie

  • Iedere beroepskracht en vrijwilliger die met volwassenen, kinderen en/of ouderen werkt heeft het recht op een kwalitatief goede deskundigheidsbevordering, waardoor signaalgevoeligheid en handelingsbekwaamheid worden versterkt en huiselijk geweld en kindermishandeling in alle vormen worden voorkomen, verminderd en gestopt. Door het aanbieden van hoogwaardige producten in de vorm van train-de-trainers en het creĆ«ren en onderhouden van expertise voor trainers, worden uitwisseling en verdieping van kennis en competenties bevorderd. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een samenleving die een veilige omgeving biedt voor allen die daar deel van uit maken op weg naar een gezonde, persoonlijke ontwikkeling.

   Team TrainersHuiselijkGeweld.nl