• Aanpak Huiselijk geweld

  Omdat partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis niet vanzelf stopt

 • 10 feiten over de opleiding van de aandachtsfunctionaris en trainer

  Wist je dat...

  1. er kwaliteitseisen worden ontwikkeld voor opleiding en training voor aandachtsfunctionarissen die lid willen worden van LVAK?
  2. er criteria voor opleiders en trainers worden opgesteld die deze trainingen willen aanbieden?
  3. Hobéon SKO als onafhankelijke certificeringsinstelling deze certificering gaat verzorgen?
  4. Trainers Huiselijk Geweld de trainers die bij ons zijn aangesloten gaat begeleiden bij het behalen van deze certificering?
  5. vanaf april 2020 aanvragen bij Hobéon SKO kunnen worden ingediend?
  6. na april 2020 op onze pagina 'Trainers & Docenten' de trainers te vinden zijn die gecertificeerd zijn?
  7. vanaf september 2020 aandachtsfunctionarissen alleen nog lid kunnen worden van LVAK na het volgen van deze gecertificeerde training?
  8. er een taakprofiel is ontwikkeld door LVAK voor de aandachtsfunctionaris?
  9. dit taakprofiel aangeeft wat de taken zijn en de kennis die de aandachtsfunctionaris nodig heeft?
  10. in dit taakprofiel een advies staat voor de benodigde uren?

  Meer informatie over het Kwaliteitsstelsel aandachtsfunctionaris en Taakprofiel aandachtsfunctionaris.

 • Onze trainers en docenten...

 • TrainersHuiselijkGeweld.nl ontwikkelt trainers- en lespakketten over huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis.
  Onze gecertificeerde trainers en docenten kunnen hiermee trainingen, voorlichtingen, presentaties, lessenseries en keuzeprogramma's verzorgen.

 • De training- en lespakketten worden door het hele land gebruikt binnen onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, Veilig Thuis, kinderopvang, organisaties voor ouderen, justitie en vrijwilligers. 
  Trainingen en lessen worden op maat ontwikkeld voor organisaties en scholen. 

 • De pakketten zijn vernieuwend en worden jaarlijks geactualiseerd.
  Onze trainers en docenten zijn altijd op de hoogte van de nieuwste informatie over wettelijke en juridische kaders, interactieve werkvormen en digitale trainings- en lesmogelijkheden. 

 • Onze visie

  Iedere beroepskracht en vrijwilliger die met volwassenen, kinderen en/of ouderen werkt heeft het recht op een kwalitatief goede deskundigheidsbevordering, waardoor signaalgevoeligheid en handelingsbekwaamheid worden versterkt en huiselijk geweld en kindermishandeling in alle vormen worden voorkomen, verminderd en gestopt. Door het aanbieden van hoogwaardige producten in de vorm van train-de-trainers en het creëren en onderhouden van expertise voor trainers, worden uitwisseling en verdieping van kennis en competenties bevorderd. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een samenleving die een veilige omgeving biedt voor allen die daar deel van uit maken op weg naar een gezonde, persoonlijke ontwikkeling.

  Team TrainersHuiselijkGeweld.nl