• Aanpak Huiselijk geweld

  Omdat partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis niet vanzelf stopt

 • Onze trainers en docenten...

 • TrainersHuiselijkGeweld.nl ontwikkelt trainers- en lespakketten over huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis.
  Onze gecertificeerde trainers en docenten kunnen hiermee trainingen, voorlichtingen, presentaties, lessenseries en keuzeprogramma's verzorgen.

 • De training- en lespakketten worden door het hele land gebruikt binnen onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, Veilig Thuis, kinderopvang, organisaties voor ouderen, justitie en vrijwilligers. 
  Trainingen en lessen worden op maat ontwikkeld voor organisaties en scholen. 

 • De pakketten zijn vernieuwend en worden jaarlijks geactualiseerd.
  Onze trainers en docenten zijn altijd op de hoogte van de nieuwste informatie over wettelijke en juridische kaders, interactieve werkvormen en digitale trainings- en lesmogelijkheden. 

 • Onze visie

  Iedere beroepskracht en vrijwilliger die met volwassenen, kinderen en/of ouderen werkt heeft het recht op een kwalitatief goede deskundigheidsbevordering, waardoor signaalgevoeligheid en handelingsbekwaamheid worden versterkt en huiselijk geweld en kindermishandeling in alle vormen worden voorkomen, verminderd en gestopt. Door het aanbieden van hoogwaardige producten in de vorm van train-de-trainers en het creëren en onderhouden van expertise voor trainers, worden uitwisseling en verdieping van kennis en competenties bevorderd. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een samenleving die een veilige omgeving biedt voor allen die daar deel van uit maken op weg naar een gezonde, persoonlijke ontwikkeling.

  Team TrainersHuiselijkGeweld.nl

 • Agenda

 • Nov

  01

  Train-de-trainer Aanpak Huiselijk geweld
  Datum 01 en 15-11-2019
  Tijd 09.30-16.30 uur
  Locatie Wordt nog gezocht
  Doelgroep (aankomend) trainers en docenten
  Kosten €795,00

  Nov

  08

  Hercertificering
  Datum 08-11-2019
  Tijd 10.00-16.00 uur
  Locatie Wordt nog gezocht
  Doelgroep THG-trainers en docenten
  Kosten €150,00

  Nov

  29

  Trainersdag
  Datum 29-11-2019
  Tijd 10.00-15.00 uur
  Locatie Wordt nog gezocht
  Doelgroep THG-trainers en docenten
  Kosten €100,00