Home

Trainingen & Lessen

Trainers Huiselijk Geweld ontwikkelt trainers- en lespakketten over huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis.

Onze gecertificeerde trainers en docenten verzorgen hiermee trainingen, voorlichtingen, presentaties, lessenseries en keuzeprogramma’s.

Maatwerk

Wij leveren altijd maatwerk op vraag van de opdrachtgever.

Scholingen worden door het hele land verzorgd voor gemeenten, lokale teams, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, kinderopvang, ouderenorganisaties, justitie en vrijwilligers.

Nieuw & Actueel

De pakketten zijn vernieuwend en worden jaarlijks geactualiseerd.

Onze trainers en docenten zijn altijd op de hoogte van de nieuwste informatie over wettelijke en juridische kaders, interactieve werkvormen en digitale trainings- en lesmogelijkheden.
Vraag naar de mogelijkheden!

Onze visie

Iedere beroepskracht en vrijwilliger die met volwassenen, kinderen en/of ouderen werkt heeft het recht op een kwalitatief goede deskundigheidsbevordering, waardoor signaalgevoeligheid en handelingsbekwaamheid worden versterkt en huiselijk geweld en kindermishandeling in alle vormen worden voorkomen, verminderd en gestopt.

Door het aanbieden van hoogwaardige producten in de vorm van opleidingen en het creëren en onderhouden van expertise voor trainers en docenten, worden uitwisseling en verdieping van kennis en competenties bevorderd.

Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een samenleving die een veilige omgeving biedt voor allen die daar deel van uit maken op weg naar een gezonde, persoonlijke ontwikkeling.

Opleiding Trainer Aanpak Huiselijk geweld

Omdat jij als trainer of docent scholingen wilt verzorgen over de aanpak huiselijk geweld.

Opleiding trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld

Omdat jij als trainer trainingen wilt verzorgen voor aandachtsfunctionarissen.

Eendaagse Trainer Stap 3

Omdat jij als THG-trainer of docent een effectieve communicatietraining wilt verzorgen.

Inspireer & Leer Live en Online

Omdat jij als THG-trainer en docent je laat inspireren en je competenties wilt versterken.

InspiratieUurtjes

Omdat jij als THG-trainer of docent je laat inspireren en je kennisrugzak vult.

Trainerspakket

Omdat jij als THG-trainer en docent werkt met een compleet trainerspakket.