Home

Trainingen & Lessen

Trainers Huiselijk Geweld ontwikkelt trainers- en lespakketten over alle vormen van huiselijk geweld en de meldcode.

Onze gecertificeerde trainers en docenten verzorgen scholingen zoals trainingen, workshops, presentaties en lessen.

Maatwerk

Wij leveren altijd maatwerk op vraag van de opdrachtgever.

Scholingen worden door het hele land verzorgd voor gemeenten, lokale teams, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, kinderopvang, ouderenorganisaties, justitie en vrijwilligers.

Opleiding Trainer
Aanpak Huiselijk geweld

Omdat jij als trainer of docent
scholingen wilt verzorgen over de aanpak huiselijk geweld.

Opleiding Trainer Aandachtsfunctionaris

Omdat jij als THG-trainer of docent aandachtsfunctionarissen wilt opleiden.

Inspireer & Leer
Trainer Stap 3 In gesprek

Omdat jij als THG-trainer of docent effectieve communicatie trainingen wilt verzorgen.

Inspireer & Leer
Letselherkenning bij kinderen

Omdat jij als THG-trainer of docent wilt ervaren hoe je letsel herkent.

Inspireer & Leer
Live

Omdat jij als THG-trainer of docent je laat inspireren en
je competenties versterkt.

Inspireer & Leer
InspiratieUurtjes

Omdat jij als THG-trainer of docent je laat inspireren en
je kennisrugzak vult.

Onze visie

Iedere beroepskracht en vrijwilliger die met volwassenen, kinderen en/of ouderen werkt heeft het recht op een kwalitatief goede deskundigheidsbevordering, waardoor signaalgevoeligheid en handelingsbekwaamheid worden versterkt en huiselijk geweld en kindermishandeling in alle vormen worden voorkomen, verminderd en gestopt.

Door het aanbieden van hoogwaardige producten in de vorm van opleidingen en het creëren en onderhouden van expertise voor trainers en docenten, worden uitwisseling en verdieping van kennis en competenties bevorderd.

Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een samenleving die een veilige omgeving biedt voor allen die daar deel van uit maken op weg naar een gezonde, persoonlijke ontwikkeling.

Nieuw & Actueel

De pakketten zijn vernieuwend en worden jaarlijks geactualiseerd.

Onze trainers en docenten zijn altijd op de hoogte van de nieuwste informatie over wettelijke en juridische kaders, interactieve werkvormen en digitale trainings- en lesmogelijkheden.