Inspireer & Leer Live

Tijdens Inspireer & Leer Live doe je  nieuwe kennis op, inspireer je elkaar door uitwisseling en ervaar je wat nieuw is in het trainerspakket. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te netwerken en voelt deze gezellige dag als een warm bad met een heerlijk lunchbuffet.

Programma

10.00-10.30 Welkom en introductie

10.30-12.30 Plenaire workshop ‘Begeleiden van volwassenen en kinderen na huiselijk geweld’

Slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling ervaren chronische stress, angst en een verlies van eigen regie. Wat heeft iemand nodig om weer grip op het leven te krijgen? Hoe verlaag je stress en angst?
Extra ondersteuning kan essentieel zijn om volwassenen en kinderen te helpen bij het omgaan met en verwerken van deze gevoelens van stress en angst.

Tijdens de workshop maak je actief kennis met praktische interventies die worden ingezet tijdens de begeleiding van zowel het kind als de volwassene. We gaan aan de slag met praktische werkvormen gericht op de belevingswereld van het kind en werkvormen gericht op gespreksvoering met volwassenen. Deze interventies vergroten het inzicht en het gevoel van grip over emoties, gedachten en gedrag, resulterend in een afname van angst en stress en een versterking van veerkracht.

De workshop wordt verzorgd door Annelies Spithoven, GGZ-expert, trainer en teamcoach en Thera Hoegen Integratieve kindertherapeut, beiden THG-trainers.

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.45 Na de lunch kun je kiezen uit één van deze workshops:

Workshop 1. Moreel Beraad
Iedereen heeft in het werken met mensen en bij het nemen van belangrijke, soms levens veranderende besluiten, te maken met morele dilemma’s. En niet alleen jij, maar ook jouw team of de organisatie.
Sommige dilemma’s en ethische kwesties bespreek je intercollegiaal of multidisciplinair. En soms is het nodig om het bespreken anders aan te pakken namelijk via een Moreel Beraad.

Tijdens deze workshop, maken jullie op een interactieve manier kennis met een Moreel Beraad. Dat gaan we doen via de dilemma methode. We houden een proef Moreel Beraad; we doorlopen alle stappen, we voelen mee, denken mee, bespreken de waarden en gaan gezamenlijk op zoek naar de zwaarstwegende waarden en normen in een kwestie. Het liefst werken we met een situatie uit de praktijk. Daarom vragen we vooraf of iemand een huiselijk geweld situatie/casus heeft waar morele dilemma’s spelen.

De workshop wordt verzorgd door Suus Mijland, gespreksleider Moreel Beraad en THG-trainer.

Workshop 2. Gesprekstool ‘In gesprek over meldcode-dilemma’s’ van Augeo

Deze online tool van Augeo helpt professionals en organisaties de meldcode beter te hanteren. De tool biedt casussen en vragen die het gesprek stimuleren en helpend zijn in het verkleinen van dilemma’s. De tool kun je hier vinden.

Tijdens deze workshop gaan we oefenen met de gesprekstool  en vervolgens met elkaar bespreken hoe dit in te zetten is in de scholing.

De workshop wordt verzorgd door Nathalie Sie, coördinator en THG-trainer.

14.45-15.00 Pauze

15.00-16.15 Samen in gesprek over…(verrassing)

16.15-16.30 Afronden

17.00-19.00 Optioneel: Eet gezellig mee en vermijd zo de file. Elk jaar eten meer mensen mee. Supergezellig!

Praktisch

Doelgroep: THG-Trainers en docenten.
Duur: 1 Dag.
Tijden: 10.00-17.00 uur.
Locatie: NDC Den Hommel in Utrecht. Goed bereikbaar met openbaar vervoer en gratis parkeren voor de deur.
Kosten: €100,00 p.p. en diner (optioneel) €35,00 p.p.
Klik hier voor data.
Klik hier
om in te schrijven.
Klik hier om contact op te nemen.