Training Aanpak Eergerelateerd geweld

“Heb ik voldoende inzicht in verschillende vormen van eergerelateerd geweld?”
“Weet ik op welke signalen ik kan letten?”
“Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode?”
“Hoe maak ik zorgvuldigheidsafspraken met de betrokkene en zorg ik voor voldoende veiligheid wanneer ik ga handelen?”

Herken je deze vragen bij jezelf en/of jouw medewerkers? Dan raden wij de Training Aanpak Eergerelateerd geweld aan. In deze training krijg je kennis en vaardigheden aangereikt om eergerelateerd geweld te signaleren en te zorgen voor de juiste hulp. De training wordt verzorgd voor alle beroepsgroepen die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Tijdens de training werk je met de meldcode van jouw organisatie en ontvang je alle informatie gebundeld in de reader Aanpak Eergerelateerd geweld. Na afloop van de training ontvang je een certificaat.

De training wordt op maat ontwikkeld op kennis en vaardigheden die nodig zijn om eergerelateerd geweld te kunnen signaleren en handelen. De training wordt opgebouwd uit de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de extra veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om te zorgen voor voldoende veiligheid tijdens het handelen.

Praktisch

Doelgroep: Professionals, vrijwilligers en studenten.
Duur: Deze training wordt op maat aangeboden en op basis van de leerwensen samengesteld.
Aantal: In overleg, meestal 12-15 personen.
Certificering: Na deelname wordt een certificaat verstrekt.
Accreditatie: Deze training kan door de trainer en organisatie worden geaccrediteerd.
Vind hier een trainer of docent.

Resultaat

Je hebt inzicht in, je bent je bewust van en je kunt…

 • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van eergerelateerd geweld benoemen.
 • stap 1: het signaleren van eergerelateerd geweldd uitvoeren.
 • signalen van eergerelateerd geweld herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen.
 • zorgen delen met de betrokkene.
 • stap 2: het overleggen met een deskundige collega of Veilig Thuis uitvoeren.
 • intern en extern advies vragen.
 • advies vragen aan Veilig Thuis of de politie en weten wat je daarbij kan verwachten.
 • stap 3: in gesprek gaan over onveiligheid en geweld uitvoeren.
 • het gesprek voorbereiden met zorgvuldigheidsafspraken om de veiligheid te waarborgen.
 • het gesprek methodisch voeren.
 • stap 4: het wegen van de onveiligheid of het geweld met het afwegingskader uitvoeren.
 • met het afwegingskader een weging maken.
 • de acties die volgen op het afwegingskader uitvoeren.
 • stap 5: het beslissen om hulp te organiseren en te melden bij Veilig Thuis uitvoeren.
 • het besluit om hulp in te zetten onderbouwen.
 • het besluit om te melden bij Veilig Thuis onderbouwen.
 • het gesprek met betrokkenen voeren over het toeleiden naar hulp en het melden bij Veilig Thuis.
 • tijdens alle stappen van de meldcode op een zorgvuldige wijze informatie delen en verwerken.