• Trainers & Docenten

  • Gecertificeerde trainers en docenten: Trainers Huiselijk Geweld

    Op deze pagina vind je onze gecertificeerde trainers en docenten op alfabetische volgorde per provincie. Je kunt hier een trainer of docent naar keuze vinden voor het verzorgen van trainingen en lessen. Onze trainers en docenten zijn opgeleid en werken met de nieuwste trainings- en lespakketten van Trainers Huiselijk Geweld.

  • Certificering Trainers aandachtsfunctionarissen LVAK: Hóbeon

    Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling die zich bij de LVAK willen aansluiten, volgen een training van een trainer die geregistreerd staat bij Hóbeon. Een deel van onze trainers is Hóbeon gecertificeerd. U vindt de certificering bij de trainer.