Trainers en Docenten

Filter by Categorieën
Trainers en Docenten

Zoek een trainer of docent via (één van) de volgende termen:

Organisatie Organisatienaam
Naam trainer of docent: Voornaam en/of achternaam
Extra certificering: Hobéon (voor lidmaatschap LVAK)
Provincie: Provincie
Werkgebied: Landelijk, Noord, Midden of Zuid Nederland
Aandachtsgebieden: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, aandachtsfunctionaris.
Domeinen Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie, overig.