Inspireer & Leer Trainer Stap 3

De eendaagse Trainer Stap 3 versterkt trainers en docenten in het werken met programma module Stap 3: In gesprek met onveiligheid en geweld.

In de trainershandleiding vind je in de programma module Stap 3 de volgende thema’s:

  • Waarom we communiceren zoals we communiceren – De invloed van stress
  • Hoe we het gesprek voeren – Contact maken
  • Hoe we het gesprek voeren – Zorgen delen
  • Waarom we doen wat we doen – Hoe we motivatie versterken
  • Hoe we het gesprek voeren – Advies of melden bij Veilig Thuis
  • Hoe we het gesprek voeren – Toeleiden naar hulp

Bij elk thema is een didactische opbouw van programmaonderdelen die ‘Kennen-Willen-Durven-Kunnen-Doen’ stimuleren en motiveren tot een transfer naar de werkpraktijk.
Met deze programmaonderdelen kun je voor elke professional, student of vrijwilliger een programma op maat maken die zorgt voor het versterken van kerncompetenties op het in gesprek gaan bij signalen van huiselijk geweld.

In deze programma module zijn een aantal theorieën ingevoegd uit het oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering. Daarnaast zijn er theorieën ingevoegd die kaders en onderbouwing bieden aan de deelvaardigheden die nodig zijn om een effectief gesprek te kunnen voeren.
De inschatting is dat er ongeveer voor 2 dagen trainingsmateriaal beschikbaar is voor de programmamodule ‘Stap 3: In gesprek’.

Vanwege de veelheid en soms complexiteit van de programma module wordt jaarlijks deze eendaagse aangeboden. Je kunt deze eendaagse volgen wanneer je als trainer of docent de theorie op een juiste wijze wilt geven en de theorie naar de werkpraktijk wilt omzetten. Hierdoor kun je een inspirerende, op maat ontwikkelde training verzorgen voor jouw deelnemers.

Praktisch

Doelgroep: THG-Trainers en docenten.
Duur: 8 Uur zelfstudie (verdeeld over drie weken) en 1 dag training.
Tijden: 9.30-16.30 uur.
Locatie: NDC Den Hommel in Utrecht. Goed bereikbaar met openbaar vervoer en gratis parkeren voor de deur.
Kosten: €150,00 p.p.
Klik hier voor data.
Klik hier
om in te schrijven.
Klik hier om contact op te nemen.