Trainerspakket

1. Trainershandleiding en handboek voor trainers

De Trainershandleiding Aanpak Huiselijk geweld geeft trainers informatie om trainingen voor professionals en vrijwilligers te ontwikkelen zodat zij huiselijk geweld signaleren en volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling handelen.
De trainershandleiding gaat met name in op de inhoud van de trainingen: het ‘Wat’ van de trainingen.
Het Handboek Live Online en Contact Trainen geeft trainers informatie hoe live online en contact trainingen kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het handboek gaat in op het proces van het geven van trainingen: het ‘Hoe’ van de trainingen.

2. Werkmateriaal voor trainers

Het werkmateriaal is te gebruiken in combinatie met de werkvormen uit de trainershandleiding. Het werkmateriaal bestaat uit werkvormen voor de aandachtsgebieden huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis.

3. Films en lied voor trainers

Er zijn 40 films in twee categorieën. De korte instructiefilms van Trainers Huiselijk Geweld en de overige films. De instructiefilms van Trainers Huiselijk Geweld zijn te herkennen aan het logo aan het begin en tijdens de film. Deze films mogen alleen worden gebruikt voor het geven van trainingen Aanpak Huiselijk geweld en Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld. Overige films zijn afkomstig van internet en zijn daardoor vrij te gebruiken. Er is één lied beschikbaar over de kindcheck.

4. Presentaties voor trainers

Presentaties zijn beschikbaar in PowerPoint voor Windows en in Keynote voor Apple. Er zijn 14 presentaties, die zowel films als dia’s bevatten om de theorie goed over te brengen.

5. Werkmateriaal voor deelnemers

Er zijn tien readers zowel in Word als in pdf beschikbaar voor deelnemers. Er is één reader waarin alle informatie volledig is en acht readers over deelonderwerpen:

  • Aanpak Huiselijk geweld Volledig
  • Aanpak Partnergeweld
  • Aanpak Ouderenmishandeling
  • Aanpak Kindermishandeling
  • Aanpak Eergerelateerd geweld
  • Aanpak Meisjesbesnijdenis
  • Informatie delen en verwerken bij onveiligheid en geweld
  • Communiceren over onveiligheid en geweld
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

6. Certificaten voor deelnemers

De trainer kan een certificaat uitgeven. Dit certificaat heeft de status van een bewijs van deelname, tenzij door de trainer of de organisatie op het programma accreditatiepunten zijn aangevraagd. De deelnemers krijgen na het volgen van de scholing het certificaat uitgereikt.

7. Logo’s voor trainers

Het logo van Trainers Huiselijk Geweld mag door gecertificeerde trainers op presentaties, documenten en websites worden gebruikt.

8. Voorbeeldprogramma’s voor trainers

Er zijn meer dan 80 voorbeeldprogramma’s waar trainers en docenten uit kunnen putten.