Training Aanpak Meisjesbesnijdenis

“Heb ik voldoende inzicht in een vermoeden of uitgevoerde meisjesbesnijdenis?”
“Weet ik op welke signalen ik kan letten?”
“Durf ik met vertrouwen en in overleg met ouders en/of meisje te handelen volgens de stappen van de meldcode?”
“Hoe bespreek ik zorgen met ouders en/of meisje helder en transparant, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?”

Herken je deze vragen bij jezelf en/of jouw medewerkers? Dan raden wij de Training Aanpak Meisjesbesnijdenis aan. In deze training krijg je kennis en vaardigheden aangereikt om meisjesbesnijdenis te signaleren en te zorgen voor de juiste hulp. De training wordt verzorgd voor alle beroepsgroepen die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Tijdens de training werk je met de meldcode van jouw organisatie en ontvang je alle informatie gebundeld in de reader Aanpak Meisjesbesnijdenis . Na afloop van de training ontvang je een certificaat.

De training wordt op maat ontwikkeld op kennis en vaardigheden die nodig zijn om Meisjesbesnijdenis te kunnen signaleren en handelen. De training wordt opgebouwd uit de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Praktisch

Doelgroep: Professionals, vrijwilligers en studenten.
Duur: Deze training wordt op maat aangeboden en op basis van de leerwensen samengesteld.
Aantal: In overleg, meestal 12-15 personen.
Certificering: Na deelname wordt een certificaat verstrekt.
Accreditatie: Deze training kan door de trainer en organisatie worden geaccrediteerd.
Vind hier een trainer of docent.

Resultaat

Je hebt inzicht in, je bent je bewust van en je kunt…

 • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van meisjesbesnijdenis benoemen.
 • stap 1: het signaleren van uitvoeren.
 • signalen van meisjesbesnijdenis herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen.
 • zorgen delen met ouders en/of het meisje.
 • stap 2: het overleggen met een deskundige collega of Veilig Thuis uitvoeren.
 • intern en extern advies vragen.
 • advies vragen aan Veilig Thuis en/of de Jeugdgezondheidszorg en weten wat je daarbij kan verwachten.
 • stap 3: in gesprek gaan over onveiligheid en geweld uitvoeren.
 • het gesprek voorbereiden.
 • het gesprek methodisch voeren.
 • stap 4: het wegen van de onveiligheid of het geweld met het afwegingskader uitvoeren.
 • met het afwegingskader een weging maken.
 • de acties die volgen op het afwegingskader uitvoeren.
 • stap 5: het beslissen om hulp te organiseren en te melden bij Veilig Thuis uitvoeren.
 • het besluit om hulp in te zetten onderbouwen.
 • het besluit om te melden bij Veilig Thuis onderbouwen.
 • het gesprek met ouders en/of meisje voeren over het toeleiden naar hulp en het melden bij Veilig Thuis.
 • tijdens alle stappen van de meldcode op een zorgvuldige wijze informatie delen en verwerken.