• Opleiding Trainer Aanpak Huiselijk geweld

  "Hoe geef ik een kwalitatief goede scholing over huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld of meisjesbesnijdenis?"
  "Hoe ontwikkel ik een scholing op maat, zodat deelnemers in hun werkpraktijk durven signaleren en handelen?"
  "Hoe breng ik op inspirerende wijze dit complexe thema voor het voetlicht?"

  Herken je deze vragen? Dan raden wij je aan om de opleiding Trainer Aanpak Huiselijk geweld te gaan volgen. Deze opleiding is een intensieve, vierdaagse voor trainers en docenten die live online en contacttrainingen en lessen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, aanpak huiselijk geweld, (ex)partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis willen verzorgen.

  De opleiding kenmerkt zich door een afwisseling van presentatie, interactie en coöperatief werken. Voorafgaand aan de opleiding krijg je werkopdrachten toegestuurd, waaronder onlinecursussen en theorie over verschillende aspecten van vormen van huiselijk geweld en de meldcode, het voorbereiden van een werkvorm en het ontwikkelen van een programma. De werkopdrachten vooraf zorgen voor een basisniveau die een trainer nodig heeft om trainingen over dit onderwerp te kunnen verzorgen.

  De stappen van de meldcode worden tijdens de opleiding zowel inhoudelijk als programma technisch behandeld met als centrale vraag: 'Hoe vergroot je de competenties bij deelnemers en zorg je voor voldoende leerrendement?'. De kern van deze opleiding ligt bij het werken met het uitgebreide trainerspakket. Tijdens de opleiding kun je in een prettige sfeer zelf aan de slag met de trainershandleiding en de werkvormen.

  Inhoud
  Dagdeel 1.
  • De ins & outs van het trainerspakket en de trainersgroep
  • Programma’s op maat samenstellen
  • Leervragen van de opdrachtgever omzetten naar competenties en doelen
  • Voorgesprek met de opdrachtgever
  • Omgaan met vragen en dilemma’s als trainer/docent bij het samenstellen van programma’s
  Dagdeel 2.         
  • De verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • De logica van de meldcode en het afwegingskader
  • Taken en verantwoordelijkheden van de organisatie
  • Belang van implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de specifieke rol van scholing hierin
  • Specifieke aandachtspunten tijdens het werken met de meldcode
  • Omgaan met vragen en dilemma’s als trainer/docent over de meldcode en het afwegingskader
  Dagdeel 3.   
  • Trainersvaardigheden
  • Leerprincipes
  • Live online en contact trainen
  • Van inhoudelijk deskundige naar procestrainer Aanpak Huiselijk geweld
  • Van trainer naar procestrainer Aanpak Huiselijk geweld
  • Omgaan met vragen en dilemma’s als trainer/docent over groepsdynamica
  Dagdeel 4. 
  • Stap 1. Breng signalen in kaart en stap 2. Overleg met deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis
  • Signaleren in de praktijk
  • Kindcheck
  • VerwijsIndex Risicojongeren (VIR)
  • Privacy en beroepsgeheim
  • Advies Veilig Thuis
  • Omgaan met vragen en dilemma’s als trainer/docent bij het signaleren, het overleggen met deskundige professionals en Veilig Thuis en over privacy en beroepsgeheim
  Dagdeel 5&6.    
  • Stap 3. In gesprek met betrokkene(n) en/of jeugdige
  • In gesprek over onveiligheid en geweld
  • Participatie van kinderen
  • Werken met een trainingsacteur
  • Werken met de successpiraal
  • Omgaan met vragen en dilemma’s als trainer/docent tijdens communicatietraining en bij het in gesprek gaan met betrokkenen en jeugdigen
  Dagdeel 7.
  • Stap 4. Weeg de onveiligheid of het geweld en stap 5. Beslis over melden en hulpverlenen
  • Werken met het afwegingskader
  • Voorwaarden voor goede hulp
  • Sociale kaart
  • Schriftelijke melding Veilig Thuis
  • Melden Veilig Thuis 
  • Jeugdbeschermingsmaatregel
  • Huisverbod
  • Omgaan met vragen en dilemma’s als trainer/docent tijdens het werken met het afwegingskader en Veilig Thuis
  Dagdeel 8.
  • Starten als THG-trainer/docent
  • Omgaan met ervaringen binnen de training
  • Open ruimte om te starten als THG-trainer/docent

   

 • Over de opleiding

  SKJ geaccrediteerd:
  22.5 punten.
  Duur:

  16 uur lees- en werkopdrachten (verdeeld over zes weken) en 4 dagen training.
  Tijd:
  09.30-16.30 uur.
  Locatie:
  Centraal in Nederland, wordt voorafgaand aangegeven.
  Doelgroep:
  Trainers en docenten.
  Certificering:

  Op naam.
  Kosten:
  Opleiding Trainer Aanpak Huiselijk geweld €1590,00.
  Jaarlijkse bijdrage €150,00 per trainer of €300,00 per organisatie (alleen voor THG-trainers binnen de organisatie).
  Hercertificering per twee jaar vanaf €100,00.
  Agenda en inschrijven:
  Klik hier.
  Meer informatie over het trainerspakket: 

  Klik hier.

  Inhoud van het trainerspakket

  • Trainershandleiding, werkmateriaal en theorie voor trainers
  • Presentaties PowerPoint en Keynote, films en lied
  • Kennissite Meldcode.nu en readers voor deelnemers
  • Certificaat voor deelnemers
  • Bibliotheek met films en achtergrondartikelen
  • Helpdesk

  Deelname aan de opleiding

  Je kunt deelnemen aan de opleiding Trainer Aanpak Huiselijk geweld wanneer je deze training in eigen beheer wilt uitvoeren.

  Dat kan als interne trainer binnen de eigen organisatie om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te implementeren en het kwaliteitsbeleid vorm te geven. Je kunt ook deze training in open aanbod of incompany aanbieden.

  Voorwaarden voor deelname

  • Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
  • Je bezit trainerscompetenties wat tot uiting komt in het beschikken over trainerservaring en/of een trainersopleiding.
  • Je hebt voldoende kennis en competenties over de aanpak huiselijk geweld wat tot uiting komt in het beschikken over professionele betrokkenheid en affiniteit.
  • Je dient een actuele cv bij inschrijving in.
  • Je rond de verplichte werkopdrachten af.
  • Je bent 100% aanwezig.
  • Bij eigen ervaring en/of bij ervaring in de directe omgeving met huiselijk geweld en/of kindermishandeling kun je als trainer een professionele houding aannemen en voldoende emotionele afstand bewaren.

  Resultaat 

  Na afronding van het opleidingstraject heb je inzicht in het trainingspakket. Je kunt leervragen van de opdrachtgever omzetten naar competenties en doelen en programma’s op maat samenstellen. Je kunt een training of lessenserie ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren.

  Je kent het belang van de meldcode en de implementatie daarvan binnen een organisatie en kunt adviseren over de specifieke rol die scholing hierin inneemt. 

  Je hebt een ‘rugzak’ vol handelingsmogelijkheden hoe om te gaan met dilemma’s en emoties tijdens de training. Je hebt inzicht in processen en groepsdynamische aspecten die tijdens deze scholing kunnen spelen.