Opleiding Trainer Aanpak Huiselijk geweld

“Hoe geef ik een kwalitatief goede scholing over huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld of meisjesbesnijdenis?”
“Hoe ontwikkel ik een scholing op maat, zodat deelnemers in hun werkpraktijk durven signaleren en handelen?”
“Hoe breng ik op inspirerende wijze dit complexe thema voor het voetlicht?”

Herken je deze vragen? Dan raden wij je aan om de opleiding Trainer Aanpak Huiselijk geweld te gaan volgen. Deze opleiding is een intensieve, vierdaagse voor trainers en docenten die live online en contacttrainingen en lessen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, aanpak huiselijk geweld, (ex)partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis willen verzorgen.

De opleiding kenmerkt zich door een afwisseling van presentatie, interactie en coöperatief werken. Voorafgaand aan de opleiding krijg je werkopdrachten toegestuurd, waaronder films en theorie over verschillende aspecten van vormen van huiselijk geweld en de meldcode, het voorbereiden van een werkvorm en het ontwikkelen van een programma. De werkopdrachten vooraf zorgen voor een basisniveau die een trainer nodig heeft om trainingen over dit onderwerp te kunnen verzorgen.

De stappen van de meldcode worden tijdens de opleiding zowel inhoudelijk als programma technisch behandeld met als centrale vraag: ‘Hoe vergroot je de competenties bij deelnemers en zorg je voor voldoende leerrendement?’. De kern van deze opleiding ligt bij het werken met het uitgebreide trainerspakket. Tijdens de opleiding kun je in een prettige sfeer zelf aan de slag met de trainershandleiding en de werkvormen.

Resultaat

Na afronding van het opleidingstraject heb je inzicht in het trainingspakket. Je kunt leervragen van de opdrachtgever omzetten naar competenties en doelen en programma’s op maat samenstellen. Je kunt een training of lessenserie ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren.
Je kent het belang van de meldcode en de implementatie daarvan binnen een organisatie en kunt adviseren over de specifieke rol die scholing hierin inneemt.
Je hebt een ‘rugzak’ vol handelingsmogelijkheden hoe om te gaan met dilemma’s en emoties tijdens de scholing. Je hebt inzicht in processen en groepsdynamische aspecten die tijdens deze scholing kunnen spelen.

Inhoud

De opleiding bestaat uit vier dagen waarin de volgende items worden behandeld.

Dagdeel 1. De ins & outs van het trainerspakket en de trainersgroep

 • Programma’s op maat samenstellen
 • Leervragen van de opdrachtgever omzetten naar competenties en doelen
 • Voorgesprek met de opdrachtgever
 • Omgaan met vragen en dilemma’s als trainer/docent bij het samenstellen van programma’s.

Dagdeel 2. Trainersvaardigheden

 • Leerprincipes
 • Groepsdynamica
 • Van inhoudelijk deskundige naar procestrainer Aanpak Huiselijk geweld
 • Van trainer naar procestrainer Aanpak Huiselijk geweld
 • Omgaan met vragen en dilemma’s als trainer/docent over groepsdynamica

Dagdeel 3. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De logica van de meldcode en het afwegingskader
 • Taken en verantwoordelijkheden van de organisatie
 • Belang van implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de specifieke rol van scholing hierin
 • Specifieke aandachtspunten tijdens het werken met de meldcode
 • Omgaan met vragen en dilemma’s als trainer/docent over de meldcode en het afwegingskader

Dagdeel 4. Stap 1 & 2

 • Signaleren in de praktijk
 • Kind- en mantelzorgcheck
 • Privacy en beroepsgeheim
 • Advies Veilig Thuis
 • Omgaan met vragen en dilemma’s als trainer/docent bij het signaleren, het overleggen met deskundige professionals en Veilig Thuis en over privacy en beroepsgeheim

Dagdeel 5 & 6. Stap 3

 • In gesprek over onveiligheid en geweld
 • Participatie van kinderen
 • Werken met een trainingsacteur
 • Werken met de successpiraal
 • Omgaan met vragen en dilemma’s als trainer/docent tijdens communicatietraining en bij het in gesprek gaan met betrokkenen en jeugdigen

Dagdeel 7. Stap 4 & 5

 • Werken met het afwegingskader
 • Voorwaarden voor goede hulp
 • Sociale kaart
 • Schriftelijke melding Veilig Thuis
 • Melden Veilig Thuis
 • Jeugdbeschermingsmaatregel
 • Huisverbod
 • Omgaan met vragen en dilemma’s als trainer/docent tijdens het werken met het afwegingskader en Veilig Thuis

Dagdeel 8. Starten als THG-trainer/docent

 • Omgaan met ervaringen binnen de training
 • Programma bespreken
 • Kennisquiz
 • Open ruimte om te starten als THG-trainer/docent

 

Praktisch

Doelgroep: Trainers en docenten.
Duur: 16 Uur zelfstudie (verdeeld over zes weken) en 4 dagen training op 21 en 22-05, 04 en 05-06-2024.
Tijden: 9.30-16.30 uur.
Locatie: NDC Den Hommel in Utrecht. Goed bereikbaar met openbaar vervoer en gratis parkeren voor de deur.
Certificering: Op naam.
Accreditatie: SKJeugd 22.5 punten.
Kosten: Opleiding €1750,00 p.p. Daarna is de jaarlijkse bijdrage €150,00 per trainer of €300,00 per organisatie en hercertificering per twee jaar vanaf €100,00.
Klik hier voor informatie over het trainerspakket.
Klik hier voor data.
Klik hier
om in te schrijven.
Klik hier om contact op te nemen.

Deelname

Je kunt deelnemen aan de opleiding Trainer Aanpak Huiselijk geweld wanneer je deze scholing in eigen beheer wilt uitvoeren.
Dat kan als interne trainer of docent. Je kunt ook als zelfstandig trainer of docent deze scholing in open aanbod of incompany aanbieden.

Voorwaarden

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
 • Je rond de verplichte werkopdrachten af.
 • Je bent 100% aanwezig.
 • Bij eigen ervaring en/of bij ervaring in de directe omgeving met huiselijk geweld en/of kindermishandeling kun je als trainer een professionele houding aannemen en voldoende emotionele afstand bewaren.