Trainingen

Training Aandachtsfunctionaris

Omdat implementeren begint met een goede aandachtsfunctionaris.

Training Aanpak
Huiselijk geweld

Omdat huiselijk geweld niet vanzelf stopt.

Training Aanpak
Kindermishandeling

Omdat kinderen het recht hebben om gezond en veilig op te groeien.

Training Aanpak
Ouderenmishandeling

Omdat ouderen het recht hebben zich veilig te voelen.

Training Aanpak
Eergerelateerd geweld

Omdat iedereen het recht heeft zelf het leven te leiden.

Training Aanpak
Meisjesbesnijdenis

Omdat meisjes het recht hebben ongeschonden op te groeien.