Trainingen

Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld

Omdat het implementeren van de meldcode begint met een goede aandachtsfunctionaris.

Training Aanpak Huiselijk geweld

Omdat huiselijk geweld niet vanzelf stopt.

Training Aanpak Kindermishandeling

Omdat kinderen het recht hebben om gezond en veilig op te groeien.

Training Aanpak Ouderenmishandeling

Omdat ouderen kwetsbaar zijn en het recht hebben zich veilig te voelen.

Training Aanpak Eergerelateerd geweld

Omdat iedereen het recht heeft zelf het leven te leiden.

Training Aanpak Meisjesbesnijdenis

Omdat meisjes het recht hebben ongeschonden op te groeien.