• Trainingen

 • Training Aanpak Huiselijk geweld

  Omdat huiselijk geweld niet vanzelf stopt

  Lees meer

 • Training Aanpak Kindermishandeling

  Omdat kinderen het recht hebben om gezond en veilig op te groeien

  Lees meer

 • Training Aanpak Ouderenmishandeling

  Omdat ouderen kwetsbaar zijn en het recht hebben zich veilig te voelen

  Lees meer

 • Training Aanpak Eergerelateerd geweld

  Omdat iedereen het recht heeft zelf het leven te leiden

  Lees meer

 • Training Aanpak Meisjesbesnijdenis

  Omdat meisjes het recht hebben ongeschonden op te groeien

  Lees meer

 • Training Aandachtsfunctionaris

  Omdat het implementeren van de meldcode begint met een goede aandachtsfunctionaris

  Lees meer