Organisatie: Veilig Thuis Zuid Limburg
Gecertificeerd: Yvonne Wijnen, Bas Schellen, Gitte van der Vorst, Bert Lenders, Rob Linssen.
Provincie: Limburg
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, aandachtsfunctionaris.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie, overig.
Mailadres: 088-0072975