Organisatie: Veilig Thuis Zeeland
Gecertificeerd: Joyce Carton
Kathy van Oosten
Provincie: Zeeland
Beschikbaar: Zuid Nederland
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, kindermishandeling, (ex)-partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie, overig.
Mailadres:
Telefoon: