Organisatie: Veilig Thuis Noord en Midden Limburg
Gecertificeerd: Bert Lenders
Rob Linssen
Gitte van der Vorst 
Bas Schellen
Yvonne Wijnen
Provincie: Zuid-Limburg
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, aandachtsfunctionaris.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie, overig.
Mailadres:
Telefoon: