Organisatie: Veilig Thuis Drenthe
Gecertificeerd: Judith Mager
Provincie: Drenthe
Beschikbaar: Noord Nederland
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, aandachtsfunctionaris.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie, overig.
Mailadres:
Telefoon: 0800-2000