Organisatie: Trainerspool Bonaire
Gecertificeerd:

Areina Martina, Ariola Marchena, Charenne Weide, Danielle Volmuller, Desiré Frans, Frida Windster, Machteld Rojer en Nishanti Shamma.

Beschikbaar: Bonaire
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, aandachtsfunctionaris.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie, overig.