Organisatie: Tactiv
Gecertificeerd: Erna Vinke
Extra certifcering: Hobéon (Lidmaatschap LVAK)
Provincie: Gelderland
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, aandachtsfunctionaris.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: 06-27141346