Organisatie: Stevig Staan
Gecertificeerd: Anna Grootscholten
Sandra van Dijk
Provincie: Zuid-Holland
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, kindermishandeling.
Domeinen: Jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: 06-83870709