Organisatie: Smitt Training en Advies
Gecertificeerd: Hilbert-Jan Smitt
Provincie: Utrecht
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis.
Domeinen: Kinderopvang, onderwijs.
Mailadres:
Telefoon: