Organisatie: Sherpa
Gecertificeerd: Ingrid Boerma
Gerda Louwerse
Provincie: Utrecht
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg,maatschappelijke ondersteuning.
Mailadres:
Telefoon: 035-6463646