Organisatie: Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Gecertificeerd: Laurien Brands
Provincie: Drenthe
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld,  aandachtsfunctionaris.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning.
Mailadres:
Telefoon: