Organisatie: Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
Gecertificeerd: Aaltje Talsma-Keegstra
Provincie: Friesland
Beschikbaar: Noord Nederland
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie, overig.
Mailadres:
Telefoon: 058-2333509