Organisatie: Ostrea Lyceum
Gecertificeerd:
Astrid de Buck
Provincie: Zeeland
Beschikbaar: Zuid Nederland
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, kindermishandeling.
Domeinen: Jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, gezondheidszorg, justitie.
Mailadres: buc@ostrealyceum.nl
Telefoon: 06-20273712