Organisatie: Malkander Spelenderwijs
Gecertificeerd: Margreet Keuter
Provincie: Gelderland
Beschikbaar: Midden-Nederland
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling.
Domeinen: Maatschappelijke ondersteuning
Mailadres: Klik hier
Telefoon: 0318-208080