Organisatie: Kadera
Gecertificeerd:

Sharon Biervliet
Babette Mols
Ilse Oord

Provincie: Overijssel
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, aandachtsfunctionaris.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, overig.
Mailadres:
Telefoon: 088-4222495