Organisatie: Jeugdbescherming West
Gecertificeerd:
Bergen Celikkal
Judith Pretter
Provincie: Zuid-Holland
Beschikbaar: Midden Nederland en Zuid Nederland
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, kindermishandeling.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie, overig.
Mailadres:
Telefoon: