Organisatie: Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Gecertificeerd:

Claudia Dekker

Titia de Jong
Hester van Onselen
Provincie: Noord-Holland
Beschikbaar: Noord Nederland
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, kindermishandeling.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie, overig.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: