• InspiratieUurtjes

  Elk InspiratieUurtje heeft in 2021 een thema. InspiratieUurtjes worden door THG-trainers verzorgd met een expertise. Je wordt er zeker wijzer van! InspiratieUurtjes zijn kosteloos voor THG-Trainers en THG-Docenten en worden digitaal verzorgd. Daardoor kunnen alle trainers uit het land deelnemen zonder reistijd. InspiratieUurtjes worden op verschillende dagen en dagdelen georganiseerd. Zo heeft iedereen kans om deel te nemen. Voor deelname aan een InspiratieUurtje hoef je je niet op te geven. In de nieuwsbrief vind je de inloggegevens van Zoom waarmee je kunt inloggen.

  Programma

  Woensdag 17 maart
  16.00-17.00 uur

  De ambulanceverpleegkundige
  Ben je nieuwsgierig naar het werk van de ambulanceverpleegkundige en de wijze waarop zij handelen en omgaan met dilemma's bij huiselijk geweld? Claudia Costa en Nicole Pisters, ambulance en forensisch verpleegkundigen en THG-trainers, vertellen over huiselijk geweld tijdens hun werk en welke dilemma's en beslissingen zij hierover in hun acute en vaak eenmalige contacten nemen.

   

  Donderdag 15 april
  09.00-10.00 uur

   

  Trauma
  Wil je meer weten over trauma en trauma als gevolg van huiselijk geweld? Kim Lakke, neuroaffectieve ontwikkelingstherapeute en THG-trainer, vertelt over de basis, de impact en hoe je traumatriggers kunt herkennen en een paar tips over de eerste stabilisatie. 

   

  Donderdag 27-mei
  16.00-17.00 uur

   

  Ervaringsdeskundigheid
  Ben je nieuwsgierig naar het werk van ervaringsdeskundigen en naar de mogelijkheden om ervaringsdeskundigheid in je training in te zetten? Kim van Laar van Team Kim, pedagoog, ervaringsdeskundige en THG-trainer vertelt over ervaringsdeskundigheid en het inzetten van ervaringsdeskundigheid binnen voorlichting en training.

   

  Vrijdag 10 september
  09.00-10.00 uur

   

  Veilig Thuis
  Wil je meer weten over de werkwijze van Veilig Thuis? Suzan Weegenaar, coördinator Scholing van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en THG-trainer, vertelt over de werkwijze Veilig Thuis en beantwoordt vragen van trainers. 

   

  Vrijdag 1 oktober
  16.00-17.00 uur

   

  Complexe scheiding
  Ben je nieuwsgierig naar het werken met gezinnen die te maken hebben met complexe scheiding? Wendy Tazelaar is mediator, kindbehartiger, schipbehandelaar en THG-trainer. Zij vertelt hoe ze ouders en kinderen begeleid die te maken hebben met complexe echtscheidingsproblematiek en welke trajecten zij hierbij gebruikt zoals parallel ouderschap of schipbehandeling.

   

  Dinsdag 16 november
  09.00-10.00 uur

   

  Mensen met een beperking
  Ben je nieuwsgierig naar het werk van het interne Meld- en AdviesTeam van een grote zorgorganisatie voor mensen met een beperking? Ingrid Boerma en Gerda Louwerse, procesbegeleider en THG-trainers, vertellen over huiselijk geweld bij hun clienten en hoe zij hierover met clienten in gesprek gaan, handelen en veiligheid en herstel bieden.]

   

  Dinsdag 14 december
  16.00-17.00 uur

   

  Oudermishandeling
  Wil je meer weten over oudermishandeling? Jet Haitsma, THG-trainer, vertelt welke gezinnen vaker betrokken zijn bij oudermishandeling, wat de onderliggende problematiek en de concrete aanpak is. Jet heeft als medewerker crisisdienst (incl huisverboden) bij Veilig Thuis samen met De Waag en Movisie oudermishandeling als aandachtsgebied onderzocht.

 • Over het InspiratieUurtje

  Duur:
  1 uur.
  Locatie:
  Zoom.
  Doelgroep:
  THG-Trainers en THG-docenten.
  Kosten:
  Geen.
  Deelname:
  Voor het InspiratieUurtje hoef je niet in te schrijven. In de nieuwsbrief vind je de inlogcodes van Zoom waarmee je op betreffende datum en tijd kunt deelnemen. Let op! Wees op tijd, omdat de meeting op slot gaat.
  Voorwaarden voor deelname
  Je kunt aan een inspiratieUurtje deelnemen indien je de train-de-trainer Aanpak Huiselijk geweld hebt gevolgd en bent gecertificeerd als THG-trainer of THG-docent.