• InspiratieUurtjes 2022

  InspiratieUurtjes worden verzorgd door expert-trainers van Trainers Huiselijk Geweld en zijn bedoeld voor gecertificeerde THG-Trainers en Docenten. De uurtjes zijn kosteloos.

  InspiratieUurtje 1. Het werk van de jeugdbeschermer

  Ben je nieuwsgierig naar het werk van de jeugdbeschermer? Femke Meijer, voormalig werkzaam bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en William Schrikker Stichting en THG-trainer, neemt je mee in het werk van de jeugdbeschermer. Wil je meer weten over de jeugdbeschermingsmaatregelen, vrijwillig versus juridisch kader, de jeugdbeschermingstafel, rol van de Raad voor de Kinderbescherming en Kinderrechter?
  Schrijf je dan hier in voor dit InspiratieUurtje op 1 februari van 19.30-20.30 uur Online via Zoom. 

  InspiratieUurtje 2. Nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten op een rij

  Soms is het best lastig om onderzoeksresultaten om te zetten in beleid of concrete acties. Daarom verscheen er een gesprekshandreiking naar aanleiding van het onderzoek ‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’. En die handreiking blijkt echt te helpen. Nathalie Sie, coördinator en THG-opleider neemt je mee in wat er nodig is om de veiligheid te herstellen na huiselijk geweld en kindermishandeling. Wil je op de hoogte zijn van de laatste onderzoeksresultaten op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling?
  Schrijf je dan hier in voor dit InspiratieUurtje op 9 maart van 09.00-10.00 uur Online via Zoom.

  InspiratieUurtje 3. Bedrijf op de kaart

  Wil je starten als zelfstandig trainer of heb je vragen over het onderhoud van je bedrijf? Nathalie Sie, coördinator en THG-opleider geeft informatie, tips en trucs voor een succesvol bedrijf. Ben je nieuwsgierig naar hoe je acquisitie voert, hoe accreditatie werkt, hoe je je inhoudelijke kennis op peil houdt, de beroepsvereniging voor trainers en BTW-vrij trainen?
  Schrijf je dan hier in voor dit InspiratieUurtje op 8 april van 09.00-10.00 uur Online via Zoom.

  InspiratieUurtje 4. Het Vlaggensysteem

  Ben je nieuwsgierig naar hoe je gezond seksueel gedrag stimuleert en bijdraagt aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren? Het Vlaggensysteem biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Lydia Craats, Trainer Vlaggensysteem en THG-trainer, geeft informatie over hoe je seksueel gedrag beoordeelt en op maat reageert op basis van het Vlaggensysteem. Wil je meer informatie over het Vlaggensysteem?
  Schrijf je dan hier in voor dit InspiratieUurtje op 12 mei van 19.30-20.30 uur Online via Zoom.

  InspiratieUurtje 5. Implementeren van de meldcode in het onderwijs

  Ben je nieuwsgierig naar wat werkt bij implementatie en professionalisering van de meldcode binnen het basisonderwijs? Annette Pools, senior beleidsadviseur Onderwijs en Kwaliteit binnen Adenium en THG-trainer vertelt over de brede doorimplementatie en professionalsering van de 32 basisscholen die Adenium bestuurt. Wil je meer weten over een succesvolle implementatie?
  Schrijf je dan hier in voor dit InspiratieUurtje op 7 september van 09.00-10.00 uur Online via Zoom.

  InspiratieUurtje 6. De werkwijze van Veilig Thuis

  Wil je meer weten over de werkwijze van Veilig Thuis? Suzan Weegenaar, coördinator Scholing van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en THG-trainer, vertelt over de werkwijze Veilig Thuis en beantwoordt vragen van trainers. Kom je naar dit InspiratieUurtje, neem dan al je vragen mee die jij hebt en die deelnemers jou stellen over Veilig Thuis. Dilemma's over Veilig Thuis zijn natuurlijk ook welkom. Wil je een rugzakje vol tips over hoe je de werkwijze van veilig Thuis tijdens je training constructief kunt behandelen?
  Schrijf je dan hier in voor dit InspiratieUurtje op 13 oktober van 19.30-20.30 Online via Zoom.

  InspiratieUurtje 7. Eergerelateerd geweld en de meldcode

  Wil je weten hoe je de meldcode hanteert bij signalen van eergerelateerd geweld? Sacha Matse, Voormalig medewerker Veilig Thuis en THG-trainer legt het onderscheid tussen eergerelateerd geweld en huiselijk geweld uit, geeft informatie over de specifieke aandachtspunten bij het werken met de meldcode bij signalen van eergerelateerd geweld, specifieke acties om de veiligheid te waarborgen en tips bij het in gesprek gaan over eergerelateerd geweld. Wil je ook bij eergerelateerd geweld weten hoe de meldcode werkt?
  Schrijf je dan hier in voor dit InspiratieUurtje op 18 november van 09.00-10.00 uur Online via Zoom.