Organisatie: Ikazia Ziekenhuis
Gecertificeerd: Femke Meijer
Provincie: Zuid-Holland
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, aandachtsfunctionaris.
Domeinen: Gezondheidszorg.
Mailadres:
Telefoon: