Organisatie: IAM Studie & Coaching
Gecertificeerd: Anne Richir
Maaike Arnoldus
Provincie: Noord-Brabant
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: 06-239173930 / 06-53656201