Organisatie: Harten3
Gecertificeerd: Irene de Heer
Gerda Roos
Provincie: Zuid-Holland
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, overig.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: