Organisatie: Hans Götze Training en Advies over Opvoeden
Gecertificeerd: Hans Götze
Provincie: Utrecht
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, aandachtsfunctionaris.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: