Familie Bakker

Gezinssamenstelling

Sem (37 jaar) en Lieke (33 jaar).

Situatie

Lieke vertelt geëmotioneerd dat de ruzie gisteravond volledig uit de hand is gelopen. Sem kwam thuis met een nieuwe scooter en zij was naar de kapper geweest. Sem verweet Lieke te veel geld uit te geven en Lieke verweet Sem te veel geld uit te geven. Vervolgens zijn zij beiden gaan schreeuwen naar elkaar.

Sem wilde weglopen, maar Lieke wilde de situatie uitpraten en ging voor Sem staan. Hierop heeft Sem geslagen en geschopt, tot zij op de grond lag. Lieke heeft een hoofdwond, verschillende blauwe plekken en schrammen op haar lichaam waarvoor zij naar de huisartsenpost is geweest.

Bespreek na met de volgende vragen:

  1. Zie je signalen van onveiligheid en/of geweld?
  2. Is er sprake van acute of structurele onveiligheid of onthulling/disclosure?
  3. Welke stappen en/of afwegingen van de meldcode doorloop je?
  4. Onderneem je actie en zo ja, welke actie? Zo nee, waarom niet?
  5. Start of vervolg je in het dossier de meldcode? Waarom wel/niet?