Familie Bakker

Gezinssamenstelling

Sem (37 jaar) en Lieke (33 jaar).

Situatie

Lieke vraagt of je even tijd hebt en vertelt jou dat Sem haar gisteren met lichamelijk geweld heeft bedreigd. Als zij nog iets koopt, zal hij haar slaan. Sem heeft daarbij gezegd dat hij niet meer wil dat zij over hun problemen buitenshuis praat en hij heeft Lieke een spreekverbod opgelegd. Lieke vraagt of jij hier niet verder over wilt spreken, omdat Sem anders zo boos wordt dat zij bang is in elkaar te worden geslagen.

Bespreek na met de volgende vragen:

  1. Zie je signalen van onveiligheid en/of geweld?
  2. Is er sprake van acute of structurele onveiligheid of onthulling/disclosure?
  3. Welke stappen en/of afwegingen van de meldcode doorloop je?
  4. Onderneem je actie en zo ja, welke actie? Zo nee, waarom niet?
  5. Start of vervolg je in het dossier de meldcode? Waarom wel/niet?