Familie Bakker

Gezinssamenstelling

Sem (37 jaar) en Lieke (33 jaar).

Situatie

Zowel Sem als Lieke geven in gesprek aan dat de sfeer in huis niet is verbeterd. Het is niet gelukt om aan de afbetalingsregeling van de televisie te voldoen. Ook de huur is de afgelopen twee maanden niet betaald. 
Sem en Lieke geven aan dat dit stress geeft en dat zij hier regelmatig ruzie over hebben. En door de stress lopen de ruzies weleens uit de hand en wordt er geschreeuwd. Zij praten dit daarna weer uit en maken het dan weer goed.

Op jouw vraag hoe vaak ruzies de afgelopen maand zijn voorgekomen, geeft Lieke aan dat zij zeker acht keer ruzie hebben gehad over geld. Van deze keren is er twee keer sprake geweest van lichamelijk contact tijdens de ruzies. Sem heeft hierbij Lieke vastgepakt en geduwd. Lieke heeft hier geen letsel aan overgehouden. Lieke geeft wel aan een gevoel van constante stress te ervaren, omdat zij bang is dat Sem haar tijdens een ruzie wel zal gaan slaan. Sem geeft aan dat hij tijdens ruzies heel erg boos kan zijn, maar dat hij Lieke nog nooit heeft geslagen. In vorige relaties is dit anders geweest en heeft hij tijdens ruzies weleens zijn ex-vriendin geslagen.

Sem geeft aan dat het weer beter zal gaan als de televisie en de huur is betaald en wanneer zij komende tijd zuinig aan doen, gaat het afbetalen wel lukken. 
Zowel Sem als Lieke willen geen hulp, omdat zij in het verleden al hulp hebben gehad en dat heeft niet geholpen geven zij aan.

Bespreek na met de volgende vragen:

  1. Zie je signalen van onveiligheid en/of geweld?
  2. Is er sprake van acute of structurele onveiligheid of onthulling/disclosure?
  3. Welke stappen en/of afwegingen van de meldcode doorloop je?
  4. Onderneem je actie en zo ja, welke actie? Zo nee, waarom niet?
  5. Start of vervolg je in het dossier de meldcode? Waarom wel/niet?