Gezinssamenstelling

Sem (37 jaar) en Lieke (33 jaar).

Situatie

Sem en Lieke hebben een bijstandsuitkering. In gesprek met Lieke geeft zij aan dat zij het thuis niet breed hebben. Op jouw vraag of Lieke lid is van de voedselbank, gaf zij aan dat zij dat niet zijn. Het maatschappelijk werk heeft hier al eens met Sem over gesproken, maar hij wil geen liefdadigheid van anderen aannemen.

De financiële situatie geeft soms spanning in huis, vooral aan het eind van de maand. Lieke geeft aan dat Sem en zij hier altijd wel weer goed uitkomen. Wanneer jij vraagt hoe deze spanningen eruit zien, geeft Lieke aan dat er soms woordenwisselingen zijn, maar dat zij niet tegen elkaar schreeuwen of elkaar slaan. Lieke geeft aan dat het soms moeilijk is, maar dat zij het gevoel heeft dat het hen samen lukt om met de situatie om te gaan. Lieke’s zus is een echte steun, met haar kan Lieke over haar problemen praten en wanneer het financieel echt moeilijk is, nodigt zus Lieke en Sem regelmatig uit om mee te eten.

Bespreek na met de volgende vragen.

  1. Zie je signalen van onveiligheid en/of geweld?
  2. Is er sprake van acute of structurele onveiligheid of onthulling/disclosure?
  3. Welke stappen en/of afwegingen van de meldcode doorloop je?
  4. Onderneem je actie en zo ja, welke actie? Zo nee, waarom niet?
  5. Start of vervolg je in het dossier de meldcode? Waarom wel/niet?