Organisatie: HAN
Gecertificeerd: Jet van Haitsma
Mariette Wesselink
Provincie: Gelderland
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling.
Domeinen: Onderwijs.
Mailadres:
Telefoon: