Organisatie: Doen! Training & Advies
Gecertificeerd: Wendy Tazelaar
Extra certificering: Hobéon (Lidmaatschap LVAK)
Provincie: Zuid-Holland
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, aandachtsfunctionaris.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie, overig.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: 06-28159419