Organisatie: Buro Leeuw
Gecertificeerd: Jeanine van Leeuwen
Provincie: Overijssel
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, kindermishandeling.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie, overig.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: 06-42218848