Organisatie: Blosse
Gecertificeerd: Siebrand Konst
Provincie: Noord-Holland
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, aandachtsfunctionaris.
Domeinen: Kinderopvang, onderwijs.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: 072-5660200