Organisatie: Bijzonder Geweldig Training Coaching en Advies
Gecertificeerd: Sharon Biervliet
Myrthe van der Weerd
Provincie: Overijssel
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, aandachtsfunctionaris.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie, overig.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: 06-42463936