Organisatie: Kruijs Advies en Training
Gecertificeerd: Bianca Kruijs
Extra certificering: Hobéon (Lidmaatschap LVAK)
Provincie: Gelderland
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, aandachtsfunctionaris.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie, overig.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: 06-28951965