Organisatie:

Gecertificeerd: Maartje Evenhuis
Miriam van Bijlert
Provincie: Noord Holland
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, kindermishandeling, (ex)-partnergeweld, kindermishandeling, seksueel geweld.
Domeinen: Jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie.
Mailadres: m.evenhuis@aics.espritscholen.nl
Telefoon: 06-26843795