Interventie Academie

Gecertificeerd: Nathalie Sie
Provincie: Gelderland
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, aandachtsfunctionaris
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie, overig.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: 06-81827082