Organisatie: 2maalV Training Coaching en Intervisie
Gecertificeerd: Lisette Verploegen
Extra certificering: Hobéon (Lidmaatschap LVAK)
Provincie: Noord-Brabant
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, aandachtsfunctionaris.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, overig.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: 06-22220874