Organisatie: Trainingsbureau Punt
Gecertificeerd:

Frans van der Woude
Tamara van der Schans

Provincie: Noord-Brabant
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, overig.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: 06-24810887