• Train-de-trainer Aanpak Huiselijk geweld

  "Hoe geef ik een kwalitatief goede scholing over huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld of meisjesbesnijdenis?"
  "Op welke wijze ontwikkel ik een scholing op maat en breng ik op inspirerende wijze dit complexe thema voor het voetlicht?"
  "Hoe zorg ik ervoor dat uw deelnemers durven te signaleren en gaan handelen?"

  Inhoud

  Herkent u deze vragen? Dan raden wij u aan om de Train-de-trainer Aanpak Huiselijk geweld te gaan volgen. Deze train-de-trainer is een intensieve, tweedaagse training voor trainers en docenten die scholingen op de volgende aandachtsgebieden willen verzorgen:

  • Aanpak Huiselijk geweld en (ex)partnergeweld
  • Aanpak Kindermishandeling
  • Aanpak Ouderenmishandeling
  • Aanpak Eergerelateerd geweld
  • Aanpak Meisjesbesnijdenis 

  De train-de-trainer gaat in op de aanpak van (ex-)partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, het trainersmateriaal, werkvormen, Veilig Thuis, dilemma’s en emoties, samenwerken met een trainersacteur en het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast worden de onderdelen doorgenomen op het creëren van toepasbaarheid en maatwerk.

  De train-de-trainer kenmerkt zich door een afwisseling van presentatie, interactie en coöperatief werken. Voorafgaand aan de train-de-trainer krijgt u werkopdrachten toegestuurd, waaronder onlinecursussen over verschillende aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling en het voorbereiden van een werkvorm. Trainers kunnen in een prettige sfeer zelf aan de slag met het draaiboek en de werkvormen.

  Resultaat

  • U heeft inzicht in het trainingspakket.
  • U kunt leervragen van de opdrachtgever omzetten naar competenties en doelen.
  • U kunt programma’s op maat samenstellen.
  • U heeft kennis over de implementatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de specifieke rol die scholing hierin inneemt en kunt u hierover adviseren.
  • U heeft inzicht in de aandachtspunten bij het voorbereiden en uitvoeren van de training.
  • U heeft een ‘rugzak’ vol handelingsmogelijkheden hoe om te gaan met dilemma’s en emoties tijdens de training.
  • U kunt samenwerken met gasttrainers zoals Veilig Thuis en een trainingsacteur.

  Trainerspakket

  Het trainerspakket bestaat uit de volgende onderdelen:

   

  • Trainershandleiding
  • Werkmateriaal
  • Theorie voor trainers
  • Presentaties PowerPoint en Keynote
  • Films en lied
  • Kennissite Meldcode.nu
  • Readers voor deelnemers
  • Certificaat voor deelnemers
  • Bibliotheek met films en achtergrondartikelen
  • Helpdesk