• Train-de-trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld

  "Hoe geef ik een kwalitatief goede training aan aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling?"
  "Hoe breng ik op inspirerende wijze dit complexe thema voor het voetlicht?"
  "Hoe zorg ik ervoor dat aandachtsfunctionarissen kennis en vaardigheden vergroten over het implementeren en borgen van de meldcode?"
  "Hoe versterk ik competenties zodat aandachtsfunctionarissen hun collega's kunnen ondersteunen in het werken met de meldcode?"

  Inhoud

  Herkent u deze vragen? Dan raden wij u aan om de Train-de-trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld te gaan volgen. Deze train-de-trainer is een intensieve, eendaagse training voor trainers die de Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld willen gaan uitvoeren.

  De train-de-trainer gaat in op het het trainersmateriaal, werkvormen, taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris, implementeren en borgen, ondersteunen en adviseren van collega's, motiveren en communiceren, informeren en profileren en toezicht door inspectie. Daarnaast wordt een dagdeel getraind met een trainingsacteur en worden de onderdelen doorgenomen op het creëren van toepasbaarheid en maatwerk.

  De train-de-trainer kenmerkt zich door een afwisseling van presentatie, interactie en coöperatief werken. Voorafgaand aan de train-de-trainer krijgt u werkopdrachten toegestuurd, waaronder de onlinecursus 'Implementeren van een meldcode' Trainers kunnen in een prettige sfeer zelf aan de slag met het draaiboek en de werkvormen.

  Resultaat

  • U heeft inzicht in het trainingspakket.
  • U kunt leervragen van de opdrachtgever omzetten naar competenties en doelen.
  • U kunt programma’s op maat samenstellen.
  • U heeft kennis over de implementatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de specifieke rol die scholing hierin inneemt en u kunt u hierover adviseren.
  • U heeft inzicht in de aandachtspunten bij het voorbereiden en uitvoeren van de training.
  • U heeft een ‘rugzak’ vol handelingsmogelijkheden hoe om te gaan met dilemma’s en emoties tijdens de training.
  • U kunt samenwerken met een trainingsacteur.

  Trainerspakket

  Het trainerspakket bestaat uit de volgende onderdelen:

   

  • Trainershandleiding
  • Werkmateriaal
  • Theorie voor trainers
  • Presentaties PowerPoint en Keynote
  • Films
  • Kennissite Meldcode.nu
  • Toolkit voor deelnemers
  • Certificaat voor deelnemers
  • Bibliotheek met films en achtergrondartikelen
  • Helpdesk